İnternet Sözleşmesi

 

                                                                     Xrealnet İnternet Ltd. Abonelik Sözleşmesi

Madde 1: Taraflarla ilgili bilgiler.

A.İnternet Servis Sağlayıcı :  Xrealnet İnternet Ltd. (İş bu sözleşmede şirket olarak anılacaktır.)

B.İnternet Servis Sağlayıcı Adresi: Marmara 27. Sokak No:19  Yüksel Apartmanı Zemin Kat Lefkoşa.

Madde 2 : Müşteri Bilgileri.                                                                                                                                      

A.İsim Soyisim (Şahıs/Şirket) …………………………………………………  B. Kimlik Numarası…………………………

B.Adresi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

C.Telefon Numarası:  ………………………………………………      D.Cep Telefonu: …………………………………………      

Madde 3 : Sözleşmenin  içeriği

                Bu sözleşmede taraflarca, Şirket tarafından temi edilerek müşteriye teslim edilecek olan mac adresleri ve/veya markları belirtilmiş internet bağlantı cihazları kullanılması ve ihtiyaç duyulan hızda internet bağlantı hizmetini sağlanması esasları düzenlenmiştir.

Madde 4 : Sözleşme Bilgileri

 1. Sözleşme Başlangıç Tarihi :………………………………………….
 2. İnternet Hizmet Bedeli.:………………………………………………
 3. İnternet Hizmet Süresi:…………Ay/Yıl
 4. İnternet Hız Bilgileri: ………….Mbit Download /……………Mbit Upload
 5. Bu Cihazların Kullanılacağı Adres………………………………………………………………………………………………………...
 6. Teslim Edilecek Cihaz Ve Tesisatın Listesi

 

Sıra Nu.

Mac Adresi

Marka

Model

İp adresi

Bedeli

 

 

 

 

 

 

 

Madde 5 : Cihaz Ve Tesisat Teslim Şartları

 1. 4-F Maddesinde belirtilen cihaz ve tesisatın mülkiyeti şirkete aittir. Müşteri cihaz ve tesisatı başka bir yere nakledemez, başka bir şahsa ve/veya şirkete herhangi bir tüzel kişiliğe devredemez. Kiraya veremez satamaz, her hangi bir mükelliyet altına koyamaz, rehin veremez, teminat gösteremez, kendi malı gibi işleme tabi tutamaz.
 2. Müşteri, İş bu sözleşmenin her hangi bir sebeple sona ermesi halinde, kendisine teslim edilen cihazların ve tesisatın sözleşmesinin fesih tarihinden itibaren en geç 3 gün içerisinde şirkete iade edecektir.
 3. Şirket; cihazların normal kullanımından ve/veya eskimesinden oluşacak olan veya  doğal afeten dolayı cihaz çalışmayacak duruma gelirse  müşteriden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 4. Cihazın ve tesisatın montajı şirket tarafından yapılacak olup, cihazın montaj  esnasında oluşabilecek zararlardan şirket sorumludur.
 5. Cihaz ve tesisatın müşteride bulunduğu esnada çalınması, kasti olarak zarar verilmesi ve/veya buna benzer şekillerde cihazda oluşabilecek hasarlardan müşteri sorumludur.
 6. Cihaz ve tesisat her hangi bir sebeple şirketten teslim alındığı gibi iade edilmediği ve/veya şirkete teslim edilemediği durumlarda müşteri cihazların ve tesisatın tüm bedellerini şirkete sözleşmenin fesih tarihinden itibaren aylık %10 faizi ile beraber ödemek zorundadır. Keza müşteri: aleyhine yapılacak olan hukuki işlem bedelleri ile avukat masraflarını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 6: Hizmet Sunum Şartları

A. Müşteri 4-E Maddesinde yazılı adreste kullanacağı internet hizmetini bir yıl süre ile şirketten almayı,        şirket de talep edilecek hızda internet hizmeti satmayı kabul ve taahhüt eder.

                      B. İnternet hizmet sunum yeri 4-F maddesinde yazılı olan adresidir.

                    C. Hizmet sunumu esnasında meydana gelebilecek elde olmayan aksaklıklardan şirket sorumlu değildir.

D. Şirket aylık hizmet sunumlarında abonelik başlangıç tarihinden itibaren geçen her bir ayın sonunda sözleşme yapıldığı esnada 4-B,C maddelerinde belirlenmiş olan fiyatlar üzerinden faturalandırma yapacaktır.

E. Şirket; İnternet fiyatlarında yapacağı herhangi bir değişikliği 30 gün önceden müşteriye bildirmek mecburiyetindedir.

Madde 7: Hizmet Fiyatı

                      A. Müşteriye uygulanacak internet hizmeti sunum fiyatı 4.B ve C maddesinde belirtildiği gibi olacaktır.

                      B. Müşteri aylık kullanımlarda ikaza gerek kalmadan verilen  lütuf süresi sonunda faturasını düzenli olarak          ödemeyi kabul ve taahhüt eder.              

Madde 8 : Özel Koşullar

 1. Müşteri cihaz ve tesisatta normal kullanım esnasında oluşabilecek arızaları kısa bir süre içerisinde şirkete bildirecek, Oluşan arızalar ve/veya cihazların bakım ve onarımı şirket yetkilileri tarafından en geç 3 (üç) iş günü içerisinde   giderilecektir.
 2. Şirket müşteriye 2-D ve E maddesinde verilen telefon numaralarından ulaşacaktır. Telefon numaralarının kapalı olması veya ulaşılamaz  olması durumunda müşterinin sorumluluğunda olup, Arızaya müşteriye ulaşıldığı günden itibaren 3 iş günü içinde gidilecektir.
 3. İş bu sözleşme imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve müşteri veya şirket sözleşme şartlarına uygun bir şekilde sözleşmeyi  iptal edene kadar geçerli sayılır.
 4. Şirket Madde 4’de verilen hizmeti alınan hizmet süresi boyunca sağlamak zorundadır. Şirket bu hizmeti tam olarak sağladığı sürece  müşterinin iptal talebi olursa para iadesi yapılmaz.
 5. Şirket internet hizmetini madde 4’de verilen  internet hızını satın alınan hizmet süresince sağlamak zorundadır.
 6.  

  Madde 9 : İletişim Kanalları

 7. Şirket telefon numarası (0392) 444 73 25 olup, Müşteri bu telefona arıza, şikayet ve önerilerini bildirebilir.
 8. Şirketin telefon hizmeti saat 08:00-24:00 arası olup, haftanın her günü hizmet verecektir

 

Şirket:                                                                                                                                                         Müşteri:

Xrealnet İnternet Ltd.                                                                                                                     İsim Soyisim

                    …………………………………..                                                                                                         ……………..……………….      

 
 
 
 

Sizlere daha iyi bir hizmet vermek için çerezleri kullanırız. Sitemizi kullanarak çerez politikamızı kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi için : Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kabul Et
,